Αριθμός αναφοράς
2280009270 DENSO
2280009872 DENSO
4280001590 DENSO
4280002140 DENSO