Αριθμός αναφοράς
RAA14444 DELCO
RAA14656 DELCO
RAA15396 DELCO