Αρχες Της Εταιρειας

Αρχές της εταιρείας: Tomasz Kaszubowski - Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Danuta Kaszubowska - Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Andrzej Kaszubowski - Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου