Εκκινητήρες

Προϊόντα στην ιστοσελίδα:
Κατηγορία: Εκκινητήρες Replacement for: Bosch
Τάση [ V ] : 24, Ισχύς [ kW ] : 5.40, Περιστροφή εκκινητήρα : CW, Νούμερο A [ mm ] : 92.00, Νούμερο B [ mm ] : 47.00, Αριθμός δοντίων [ szt ] : 9, Αριθμός δοντίων (χωράει σε) [ szt ] : 9, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα [ szt ] : 3, Αριθμός ανοιγμάτων με σπείρωμα [ szt ] : 0, L.1 [ mm ] : 385.00, O.1 [ mm ] : 127.00, O.2 [ mm ] : 127.00, O.3 [ mm ] : 127.00
Κατηγορία: Εκκινητήρες Replacement for: Bosch
Τάση [ V ] : 24, Ισχύς [ kW ] : 4.00, Περιστροφή εκκινητήρα : CW, Νούμερο A [ mm ] : 89.00, Νούμερο B [ mm ] : 48.50, Αριθμός δοντίων [ szt ] : 9, Αριθμός δοντίων (χωράει σε) [ szt ] : 9, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα [ szt ] : 3, L.1 [ mm ] : 339.00, O.1 [ mm ] : 90.20, O.2 [ mm ] : 90.20, O.3 [ mm ] : 128.00
Κατηγορία: Εκκινητήρες Replacement for: Bosch
Τάση [ V ] : 24, Ισχύς [ kW ] : 6.60, Περιστροφή εκκινητήρα : CW, Νούμερο A [ mm ] : 92.00, Νούμερο B [ mm ] : 47.00, Αριθμός δοντίων [ szt ] : 9, Αριθμός δοντίων (χωράει σε) [ szt ] : 9, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα [ szt ] : 3, L.1 [ mm ] : 406.00, O.1 [ mm ] : 126.00, O.2 [ mm ] : 126.00, O.3 [ mm ] : 126.00
Κατηγορία: Εκκινητήρες Replacement for: Bosch
Τάση [ V ] : 12, Ισχύς [ kW ] : 1.80, Περιστροφή εκκινητήρα : ACW, Νούμερο A [ mm ] : 76.00, Νούμερο B [ mm ] : 53.00, Αριθμός δοντίων [ szt ] : 10, Αριθμός δοντίων (χωράει σε) [ szt ] : 10. 11, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα [ szt ] : 3, Αριθμός ανοιγμάτων με σπείρωμα [ szt ] : 0, L.1 [ mm ] : 235.00, O.1 [ mm ] : 101.50, O.2 [ mm ] : 101.50, O.3 [ mm ] : 106.50, C.1 [ mm ] : 9.00, C.2 [ mm ] : 9.00, C.3 [ mm ] : 9.00
Κατηγορία: Εκκινητήρες Replacement for:
Τάση [ V ] : 12, Ισχύς [ kW ] : 1.80, Περιστροφή εκκινητήρα : ACW, Νούμερο A [ mm ] : 76.00, Νούμερο B [ mm ] : 53.00, Αριθμός δοντίων [ szt ] : 10, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα [ szt ] : 3, Αριθμός ανοιγμάτων με σπείρωμα [ szt ] : 0, L.1 [ mm ] : 234.00, O.1 [ mm ] : 102.00, O.2 [ mm ] : 102.00, O.3 [ mm ] : 106.00, C.1 [ mm ] : 9.00, C.2 [ mm ] : 9.00, C.3 [ mm ] : 9.00
Κατηγορία: Εκκινητήρες Replacement for: Bosch
Τάση [ V ] : 12, Ισχύς [ kW ] : 1.80, Περιστροφή εκκινητήρα : ACW, Νούμερο A [ mm ] : 76.00, Νούμερο B [ mm ] : 32.50, Αριθμός δοντίων [ szt ] : 9, Αριθμός δοντίων (χωράει σε) [ szt ] : 9. 11, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα [ szt ] : 3, Αριθμός ανοιγμάτων με σπείρωμα [ szt ] : 0, L.1 [ mm ] : 236.00, O.1 [ mm ] : 123.50, O.2 [ mm ] : 32.50, O.3 [ mm ] : 111.50, C.1 [ mm ] : 12.50, C.2 [ mm ] : 12.50, C.3 [ mm ] : 12.50
Κατηγορία: Εκκινητήρες Replacement for:
Τάση [ V ] : 12, Ισχύς [ kW ] : 1.80, Περιστροφή εκκινητήρα : ACW, Νούμερο A [ mm ] : 76.00, Νούμερο B [ mm ] : 32.00, Αριθμός δοντίων [ szt ] : 9, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα [ szt ] : 3, Αριθμός ανοιγμάτων με σπείρωμα [ szt ] : 0, L.1 [ mm ] : 236.00, O.1 [ mm ] : 35.00, O.2 [ mm ] : 112.00, O.3 [ mm ] : 123.00, C.1 [ mm ] : 12.50, C.2 [ mm ] : 12.50, C.3 [ mm ] : 12.50
Κατηγορία: Εκκινητήρες Replacement for:
Τάση [ V ] : 12, Ισχύς [ kW ] : 1.80, Περιστροφή εκκινητήρα : ACW, Νούμερο A [ mm ] : 76.00, Νούμερο B [ mm ] : 32, Αριθμός δοντίων [ szt ] : 9, Αριθμός δοντίων (χωράει σε) [ szt ] : 9. 11, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα [ szt ] : 3, Αριθμός ανοιγμάτων με σπείρωμα [ szt ] : 0, L.1 [ mm ] : 236.00, O.1 [ mm ] : 33.00, O.2 [ mm ] : 123.00, O.3 [ mm ] : 11.50, C.1 [ mm ] : 12.00, C.2 [ mm ] : 12.50, C.3 [ mm ] : 12.50
Κατηγορία: Εκκινητήρες Replacement for: Bosch
Τάση [ V ] : 24, Ισχύς [ kW ] : 5.40, Περιστροφή εκκινητήρα : CW, Νούμερο A [ mm ] : 80.00, Νούμερο B [ mm ] : 47.00, Αριθμός δοντίων [ szt ] : 11, Αριθμός δοντίων (χωράει σε) [ szt ] : 11, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα [ szt ] : 3, L.1 [ mm ] : 387.00, O.1 [ mm ] : 127.00, O.2 [ mm ] : 90.00, O.3 [ mm ] : 90.00, C.1 [ mm ] : 11.50, C.2 [ mm ] : 11.50, C.3 [ mm ] : 11.50
Κατηγορία: Εκκινητήρες Replacement for: Bosch
Τάση [ V ] : 24, Ισχύς [ kW ] : 6.50, Περιστροφή εκκινητήρα : CW, Νούμερο A [ mm ] : 115.00, Νούμερο B [ mm ] : 20.00, Αριθμός δοντίων [ szt ] : 11, Αριθμός δοντίων (χωράει σε) [ szt ] : 11, Αριθμός ανοιγμάτων κεφαλής εκκινητήρα [ szt ] : 3, Αριθμός ανοιγμάτων με σπείρωμα [ szt ] : 0, L.1 [ mm ] : 410.00, O.1 [ mm ] : 127.00, O.2 [ mm ] : 127.00, O.3 [ mm ] : 127.00, C.1 [ mm ] : 15.50, C.2 [ mm ] : 15.50, C.3 [ mm ] : 15.50