Στάτορες με περιελίξεις εκκινητήρων

Κατηγορία: Στάτορες με περιελίξεις εκκινητήρων Replacement for: Bosch
Τάση [ V ] : 12, Ισχύς [ kw ] : 2.3, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 85.70, H. [ mm ] : 96.50
Κατηγορία: Στάτορες με περιελίξεις εκκινητήρων Replacement for: Bosch
Τάση [ V ] : 24, Ισχύς [ kw ] : 5.5, I.D.1 [ mm ] : 91.00, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 95.00, H. [ mm ] : 126.00, Rotation : CW
Κατηγορία: Στάτορες με περιελίξεις εκκινητήρων Replacement for: Bosch
Τάση [ V ] : 24, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 109.40, H. [ mm ] : 126.20, L. [ mm ] : 59.70, Rotation : CW, d. [ mm ] : 34.70
Κατηγορία: Στάτορες με περιελίξεις εκκινητήρων Replacement for: Bosch
Τάση [ V ] : 24, Ισχύς [ kw ] : 4.00, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 115.00, H. [ mm ] : 142.00, H.2 [ mm ] : 134.50, Rotation : CW
Κατηγορία: Στάτορες με περιελίξεις εκκινητήρων Replacement for: Bosch
Τάση [ V ] : 12, Ισχύς [ kw ] : 2.20, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 93.20, L. [ mm ] : 82.50, Rotation : CW
Κατηγορία: Στάτορες με περιελίξεις εκκινητήρων Replacement for: Bosch
Εξ. Διαμ. [ mm ] : 116.00, L. [ mm ] : 176.00
Κατηγορία: Στάτορες με περιελίξεις εκκινητήρων Replacement for: Bosch
Εξ. Διαμ. [ mm ] : 116.00, L. [ mm ] : 150.00
Κατηγορία: Στάτορες με περιελίξεις εκκινητήρων Replacement for: Bosch
Τάση [ V ] : 24, Ισχύς [ kw ] : 9, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 150.50, H. [ mm ] : 192.00, H.2 [ mm ] : 140.00, Rotation : CW
Κατηγορία: Στάτορες με περιελίξεις εκκινητήρων Replacement for:
Τάση [ V ] : 24, Ισχύς [ kw ] : 3.2, I.D.1 [ mm ] : 97.90, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 114.00, O.D.2 [ mm ] : 105.00, H. [ mm ] : 116.60, H.2 [ mm ] : 109.00
Κατηγορία: Στάτορες με περιελίξεις εκκινητήρων Replacement for:
Τάση [ V ] : 24, Ισχύς [ kw ] : 6.00, I.D.1 [ mm ] : 97.50, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 109.50, H. [ mm ] : 126.00, H.2 [ mm ] : 118.00, L. [ mm ] : 162.00