6 Περιβλήματα στατόρων εκκινητήρα

Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD41276SF
Κατηγορία: Περιβλήματα στατόρων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Εξ. Διαμ. [ mm ] : 126.50, L. [ mm ] : 137.00
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD50684SF
Κατηγορία: Περιβλήματα στατόρων εκκινητήρα Replacement for:
Τάση [ V ] : 24, Ισχύς [ kw ] : 9, I.D.1 [ mm ] : 129.00, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 149.90, L. [ mm ] : 192.00
Κατηγορία: Περιβλήματα στατόρων εκκινητήρα Replacement for: Delco
Εξ. Διαμ. [ mm ] : 134.00, L. [ mm ] : 166.10
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD41526SF
Κατηγορία: Περιβλήματα στατόρων εκκινητήρα Replacement for: Valeo
Εξ. Διαμ. [ mm ] : 76.30, L. [ mm ] : 114.40
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD40766SF
Κατηγορία: Περιβλήματα στατόρων εκκινητήρα Replacement for: Mitsubishi
Εξ. Διαμ. [ mm ] : 89.60, L. [ mm ] : 94.00
Κατηγορία: Περιβλήματα στατόρων εκκινητήρα Replacement for: Denso
Εξ. Διαμ. [ mm ] : 100.30, L. [ mm ] : 112.30
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD41416SF
Κατηγορία: Περιβλήματα στατόρων εκκινητήρα Replacement for: Denso
Εξ. Διαμ. [ mm ] : 90.00, H. [ mm ] : 89.00, H.2 [ mm ] : 88.50
Βρέθηκαν μέσω ISKRA / LETRIKA 16.282.589
Κατηγορία: Περιβλήματα στατόρων εκκινητήρα Replacement for: Iskra / Letrika
Τάση [ V ] : 12, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 90.80, L. [ mm ] : 105.00
Κατηγορία: Περιβλήματα στατόρων εκκινητήρα Replacement for: Magneton
Τάση [ V ] : 12, Ισχύς [ kw ] : 1.0, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 75.00, H. [ mm ] : 54.60
Κατηγορία: Περιβλήματα στατόρων εκκινητήρα Replacement for: