3 Περιβλήματα στατόρων εκκινητήρα

Κατηγορία: Περιβλήματα στατόρων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Εξ. Διαμ. [ mm ] : 126.50, L. [ mm ] : 137.00
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD40317SF
Κατηγορία: Περιβλήματα στατόρων εκκινητήρα Replacement for: Delco
Εξ. Διαμ. [ mm ] : 134.00, L. [ mm ] : 166.10
Κατηγορία: Περιβλήματα στατόρων εκκινητήρα Replacement for: Valeo
Εξ. Διαμ. [ mm ] : 76.00, H. [ mm ] : 114.50
Κατηγορία: Περιβλήματα στατόρων εκκινητήρα Replacement for: Valeo
Εξ. Διαμ. [ mm ] : 76.30, L. [ mm ] : 114.40
Κατηγορία: Περιβλήματα στατόρων εκκινητήρα Replacement for: Valeo
Τάση [ V ] : 12, Ισχύς [ kw ] : 2.2, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 76.10, L. [ mm ] : 96.20
Κατηγορία: Περιβλήματα στατόρων εκκινητήρα Replacement for: Mitsubishi
Εξ. Διαμ. [ mm ] : 89.60, L. [ mm ] : 94.00
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD40513SF
Κατηγορία: Περιβλήματα στατόρων εκκινητήρα Replacement for: Denso
Εξ. Διαμ. [ mm ] : 100.30, L. [ mm ] : 112.30
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD50063SF
Κατηγορία: Περιβλήματα στατόρων εκκινητήρα Replacement for: Iskra / Letrika
Τάση [ V ] : 12, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 90.80, L. [ mm ] : 105.00
Κατηγορία: Περιβλήματα στατόρων εκκινητήρα Replacement for: Magneton
Εξ. Διαμ. [ mm ] : 92.30, L. [ mm ] : 71.90
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD50374SF
Κατηγορία: Περιβλήματα στατόρων εκκινητήρα Replacement for: Magneton
Τάση [ V ] : 12, Ισχύς [ kw ] : 1.0, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 75.00, H. [ mm ] : 54.60