Κατηγορία: Ροδέλες βίδων αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Εξ. Διαμ. [ mm ] : 12.70, T. [ mm ] : 0.50
Κατηγορία: Ροδέλες βίδων αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Εξ. Διαμ. [ mm ] : 12.70, T. [ mm ] : 0.50
Κατηγορία: Ροδέλες βίδων αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Εξ. Διαμ. [ mm ] : 12.70, T. [ mm ] : 0.50
Κατηγορία: Ροδέλες βίδων αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for:
I.D. [ mm ] : 8.10, O.D. [ mm ] : 10.40, H. [ mm ] : 0.40
Κατηγορία: Ροδέλες βίδων αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for:
I.D. [ mm ] : 8.10, O.D. [ mm ] : 10.40, H. [ mm ] : 0.40
Κατηγορία: Ροδέλες βίδων αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for:
I.D. [ mm ] : 8.10, O.D. [ mm ] : 10.40, H. [ mm ] : 0.40
Κατηγορία: Ροδέλες βίδων αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Denso
Κατηγορία: Ροδέλες βίδων αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Denso
W. [ mm ] : 2.50, Thread. [ mm ] : M8x1.25
Κατηγορία: Ροδέλες βίδων αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Denso
Κατηγορία: Ροδέλες βίδων αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Denso