Ροδέλες στεγανοποίησης εκκινητήρα

Κατηγορία: Ροδέλες στεγανοποίησης εκκινητήρα Replacement for: Valeo
T. [ mm ] : 3.90
Κατηγορία: Ροδέλες στεγανοποίησης εκκινητήρα Replacement for: Mitsubishi
O.D. [ mm ] : 20.90, T. [ mm ] : 1.00
Κατηγορία: Ροδέλες στεγανοποίησης εκκινητήρα Replacement for: Mitsubishi
O.D. [ mm ] : 23.10, T. [ mm ] : 6.13
Κατηγορία: Ροδέλες στεγανοποίησης εκκινητήρα Replacement for: Mitsubishi
O.D. [ mm ] : 20.56, T. [ mm ] : 1.00
Κατηγορία: Ροδέλες στεγανοποίησης εκκινητήρα Replacement for: Mitsubishi
O.D. [ mm ] : 24.55, T. [ mm ] : 1.00
Κατηγορία: Ροδέλες στεγανοποίησης εκκινητήρα Replacement for:
O.D. [ mm ] : 21.50, T. [ mm ] : 0.90
Κατηγορία: Ροδέλες στεγανοποίησης εκκινητήρα Replacement for:
O.D. [ mm ] : 29.20, O.D. 1 [ mm ] : 25.60, T. [ mm ] : 1.20
Κατηγορία: Ροδέλες στεγανοποίησης εκκινητήρα Replacement for:
O.D. [ mm ] : 21.00, T. [ mm ] : 1.00
Κατηγορία: Ροδέλες στεγανοποίησης εκκινητήρα Replacement for:
O.D. [ mm ] : 17.00 , T. [ mm ] : 8.30
Κατηγορία: Ροδέλες στεγανοποίησης εκκινητήρα Replacement for:
O.D. [ mm ] : 13.60, T. [ mm ] : 0.70