Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD40478SRS
Κατηγορία: Ροδέλες συστήματος τροχών ακκινητήρα Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 18.00, O.D.1 [ mm ] : 26.10, H.1 [ mm ] : 0.55
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD40983SRS
Κατηγορία: Ροδέλες συστήματος τροχών ακκινητήρα Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 18.20, O.D.1 [ mm ] : 33.50, H.1 [ mm ] : 1.50
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD40983SRS
Κατηγορία: Ροδέλες συστήματος τροχών ακκινητήρα Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 18.20, O.D.1 [ mm ] : 33.50, H.1 [ mm ] : 1.50
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD40983SRS
Κατηγορία: Ροδέλες συστήματος τροχών ακκινητήρα Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 18.20, O.D.1 [ mm ] : 33.50, H.1 [ mm ] : 1.50
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD40982SRS
Κατηγορία: Ροδέλες συστήματος τροχών ακκινητήρα Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 19.80, O.D.1 [ mm ] : 33.60, H.1 [ mm ] : 0.50
Βρέθηκαν μέσω GHIBAUDI 5873D
Κατηγορία: Ροδέλες συστήματος τροχών ακκινητήρα Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 18.90, O.D.1 [ mm ] : 30.10, H.2 [ mm ] : 0.78
Βρέθηκαν μέσω WOODAUTO EC49682
Κατηγορία: Ροδέλες συστήματος τροχών ακκινητήρα Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 18.90, O.D.1 [ mm ] : 30.10, H.2 [ mm ] : 0.78
Βρέθηκαν μέσω GHIBAUDI 5873D
Κατηγορία: Ροδέλες συστήματος τροχών ακκινητήρα Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 18.90, O.D.1 [ mm ] : 30.10, H.2 [ mm ] : 0.78
Βρέθηκαν μέσω GHIBAUDI 5873D
Κατηγορία: Ροδέλες συστήματος τροχών ακκινητήρα Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 18.20, O.D.1 [ mm ] : 33.85, H.1 [ mm ] : 0.60
Βρέθηκαν μέσω WOODAUTO EC49682
Κατηγορία: Ροδέλες συστήματος τροχών ακκινητήρα Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 18.20, O.D.1 [ mm ] : 33.85, H.1 [ mm ] : 0.60