Κατηγορία: Ροδέλες διχάλων εκκινητήρων Replacement for: Delco
O.D.1 [ mm ] : 15.50, H.1 [ mm ] : 1.00
Κατηγορία: Ροδέλες διχάλων εκκινητήρων Replacement for:
O.D.1 [ mm ] : 26.00 , O.D. 1 [ mm ] : 20.00 , H.1 [ mm ] : 3.40
Κατηγορία: Ροδέλες διχάλων εκκινητήρων Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 6.50 , O.D.1 [ mm ] : 23.10 , H.1 [ mm ] : 4.50
Κατηγορία: Ροδέλες διχάλων εκκινητήρων Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 8.50, O.D.1 [ mm ] : 14.20, H.1 [ mm ] : 2.50
Κατηγορία: Ροδέλες διχάλων εκκινητήρων Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 8.50 , O.D.1 [ mm ] : 12.10 , H.1 [ mm ] : 0.30
Κατηγορία: Ροδέλες διχάλων εκκινητήρων Replacement for:
O.D.1 [ mm ] : 21.40 , H.1 [ mm ] : 0.60
Κατηγορία: Ροδέλες διχάλων εκκινητήρων Replacement for:
H.1 [ mm ] : 1.00
Κατηγορία: Ροδέλες διχάλων εκκινητήρων Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 8.20, O.D.1 [ mm ] : 14.00, H.1 [ mm ] : 1.00
Κατηγορία: Ροδέλες διχάλων εκκινητήρων Replacement for:
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 20.20, I.D.1 [ mm ] : 20.20, O.D.1 [ mm ] : 36.20, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 36.20, H.1 [ mm ] : 6.60, H.1 [ mm ] : 6.60
Κατηγορία: Ροδέλες διχάλων εκκινητήρων Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 23.00, O.D.1 [ mm ] : 29.00, H.1 [ mm ] : 1.30