Κατηγορία: Ροδέλες κεφαλών εκκινητήρα Replacement for:
  O.D.1 [ mm ] : 63.50, H.1 [ mm ] : 0.40
  Κατηγορία: Ροδέλες κεφαλών εκκινητήρα Replacement for:
  I.D.1 [ mm ] : 27.50, O.D.1 [ mm ] : 45.10, H.1 [ mm ] : 4.90
  Κατηγορία: Ροδέλες κεφαλών εκκινητήρα Replacement for:
  I.D.1 [ mm ] : 6.50 , O.D.1 [ mm ] : 10.60 , H.1 [ mm ] : 2.20
  Κατηγορία: Ροδέλες κεφαλών εκκινητήρα Replacement for:
  I.D.2 [ mm ] : 30.00 , O.D.1 [ mm ] : 48.00 , H.1 [ mm ] : 3.50
  Κατηγορία: Ροδέλες κεφαλών εκκινητήρα Replacement for:
  I.D.1 [ mm ] : 60.50, O.D.1 [ mm ] : 66.00, H.1 [ mm ] : 0.50