1 Ροδέλες οπίσθιων προστατευτικών εκκινητήρα

  Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1000207001
  Κατηγορία: Ροδέλες οπίσθιων προστατευτικών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
  I.D.1 [ mm ] : 20.50, O.D.1 [ mm ] : 27.00, H.1 [ mm ] : 1.00
  Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1000207001
  Κατηγορία: Ροδέλες οπίσθιων προστατευτικών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
  I.D.1 [ mm ] : 20.15, O.D.1 [ mm ] : 25.80, H.1 [ mm ] : 2.00
  Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1000207001
  Κατηγορία: Ροδέλες οπίσθιων προστατευτικών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
  I.D.1 [ mm ] : 20.15, O.D.1 [ mm ] : 25.80, H.1 [ mm ] : 2.00
  Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1000207001
  Κατηγορία: Ροδέλες οπίσθιων προστατευτικών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
  I.D.1 [ mm ] : 20.15, O.D.1 [ mm ] : 25.80, H.1 [ mm ] : 2.00
  Κατηγορία: Ροδέλες οπίσθιων προστατευτικών εκκινητήρα Replacement for:
  I.D.1 [ mm ] : 31.20, O.D.1 [ mm ] : 36.40, H.1 [ mm ] : 0.20
  Κατηγορία: Ροδέλες οπίσθιων προστατευτικών εκκινητήρα Replacement for:
  I.D.1 [ mm ] : 20.80 , O.D.1 [ mm ] : 26.00 , H.1 [ mm ] : 0.80
  Κατηγορία: Ροδέλες οπίσθιων προστατευτικών εκκινητήρα Replacement for: