Ροδέλες οπίσθιων προστατευτικών εκκινητήρα

Κατηγορία: Ροδέλες οπίσθιων προστατευτικών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
I.D. [ mm ] : 20.50, O.D. [ mm ] : 27.00, T. [ mm ] : 1.00
Κατηγορία: Ροδέλες οπίσθιων προστατευτικών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
I.D. [ mm ] : 20.15, O.D. [ mm ] : 25.80, T. [ mm ] : 2.00
Κατηγορία: Ροδέλες οπίσθιων προστατευτικών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Κατηγορία: Ροδέλες οπίσθιων προστατευτικών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Κατηγορία: Ροδέλες οπίσθιων προστατευτικών εκκινητήρα Replacement for:
I.D. [ mm ] : 31.20, O.D. [ mm ] : 36.40, T. [ mm ] : 0.20
Κατηγορία: Ροδέλες οπίσθιων προστατευτικών εκκινητήρα Replacement for:
O.D. [ mm ] : 6.90, H. [ mm ] : 1.30
Κατηγορία: Ροδέλες οπίσθιων προστατευτικών εκκινητήρα Replacement for:
O.D. [ mm ] : 18.20, H. [ mm ] : 5.70
Κατηγορία: Ροδέλες οπίσθιων προστατευτικών εκκινητήρα Replacement for:
I.D. [ mm ] : 5.20, O.D. [ mm ] : 7.90 , T. [ mm ] : 1.40
Κατηγορία: Ροδέλες οπίσθιων προστατευτικών εκκινητήρα Replacement for:
I.D. [ mm ] : 8.90, O.D. [ mm ] : 17.10, T. [ mm ] : 1.70
Κατηγορία: Ροδέλες οπίσθιων προστατευτικών εκκινητήρα Replacement for:
I.D. [ mm ] : 10.00 , O.D. [ mm ] : 13.60 , T. [ mm ] : 0.80