Κατηγορία: Ροδέλες οπίσθιων καλυμμάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
I.D. [ mm ] : 20.50, T. [ mm ] : 1.00, O.D. [ mm ] : 27.00
Κατηγορία: Ροδέλες οπίσθιων καλυμμάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
O.D. [ mm ] : 25.80, I.D. [ mm ] : 20.15, T. [ mm ] : 2.00
Κατηγορία: Ροδέλες οπίσθιων καλυμμάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Κατηγορία: Ροδέλες οπίσθιων καλυμμάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Κατηγορία: Ροδέλες οπίσθιων καλυμμάτων εκκινητήρα Replacement for:
I.D. [ mm ] : 31.20, T. [ mm ] : 0.20, O.D. [ mm ] : 36.40
Κατηγορία: Ροδέλες οπίσθιων καλυμμάτων εκκινητήρα Replacement for:
H. [ mm ] : 1.30, O.D. [ mm ] : 6.90
Κατηγορία: Ροδέλες οπίσθιων καλυμμάτων εκκινητήρα Replacement for:
H. [ mm ] : 5.70, O.D. [ mm ] : 18.20
Κατηγορία: Ροδέλες οπίσθιων καλυμμάτων εκκινητήρα Replacement for:
Κατηγορία: Ροδέλες οπίσθιων καλυμμάτων εκκινητήρα Replacement for:
I.D. [ mm ] : 5.20, T. [ mm ] : 1.40 , O.D. [ mm ] : 7.90
Κατηγορία: Ροδέλες οπίσθιων καλυμμάτων εκκινητήρα Replacement for:
H. 1 [ mm ] : 1.70 , I.D. [ mm ] : 8.90 , H. [ mm ] : 7.70, O.D. [ mm ] : 17.10