Κατηγορία: Ροδέλες ψήκτρων εκκινητήρα Replacement for:
    I.D. [ mm ] : 5.30, T. [ mm ] : 0.80, O.D. [ mm ] : 9.90
    Κατηγορία: Ροδέλες ψήκτρων εκκινητήρα Replacement for:
    I.D. [ mm ] : 5.60, T. [ mm ] : 1.50, O.D. [ mm ] : 8.40