Κατηγορία: Ροδέλες ψήκτρων εκκινητήρα Replacement for:
    I.D. [ mm ] : 5.30, O.D. [ mm ] : 9.90, T. [ mm ] : 0.80
    Κατηγορία: Ροδέλες ψήκτρων εκκινητήρα Replacement for:
    I.D. [ mm ] : 5.60, O.D. [ mm ] : 8.40, T. [ mm ] : 1.50
    Κατηγορία: Ροδέλες ψήκτρων εκκινητήρα Replacement for: