Κατηγορία: Ροδέλες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Replacement for:
  I.D.1 [ mm ] : 27.00, O.D.1 [ mm ] : 44.00, H.1 [ mm ] : 7
  Κατηγορία: Ροδέλες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Replacement for:
  I.D.1 [ mm ] : 13.00, O.D.1 [ mm ] : 15.50, H.1 [ mm ] : 6.70
  Κατηγορία: Ροδέλες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Replacement for:
  I.D.1 [ mm ] : 6.70, O.D.1 [ mm ] : 9.10, H.1 [ mm ] : 6.70
  Κατηγορία: Ροδέλες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Replacement for:
  I.D.1 [ mm ] : 8.40 , O.D.1 [ mm ] : 13.20 , H.1 [ mm ] : 1.60
  Κατηγορία: Ροδέλες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Replacement for:
  I.D.1 [ mm ] : 4.40, O.D.1 [ mm ] : 6.60 , H.1 [ mm ] : 1.10