2 Ροδέλες ροτόρων εκκινητήρα

Κατηγορία: Ροδέλες ροτόρων εκκινητήρα Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 10.50 , O.D.1 [ mm ] : 20.20, H.1 [ mm ] : 0.50
Κατηγορία: Ροδέλες ροτόρων εκκινητήρα Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 13.00, O.D.1 [ mm ] : 33.60, H.1 [ mm ] : 1.50
Κατηγορία: Ροδέλες ροτόρων εκκινητήρα Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 10.30 , O.D.1 [ mm ] : 24.10 , H.1 [ mm ] : 2.00
Κατηγορία: Ροδέλες ροτόρων εκκινητήρα Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 10.50, O.D.1 [ mm ] : 23.00, H.2 [ mm ] : 0.70