2 Ροδέλες ροτόρων εκκινητήρα

Βρέθηκαν μέσω WOODAUTO EC42246
Κατηγορία: Ροδέλες ροτόρων εκκινητήρα Replacement for: Delco
I.D.1 [ mm ] : 14.55, O.D.1 [ mm ] : 30.50, H.1 [ mm ] : 1.50
Βρέθηκαν μέσω WOODAUTO EC42246
Κατηγορία: Ροδέλες ροτόρων εκκινητήρα Replacement for: Delco
I.D.1 [ mm ] : 14.55, O.D.1 [ mm ] : 30.50, H.1 [ mm ] : 1.50
Βρέθηκαν μέσω CARGO 234302
Κατηγορία: Ροδέλες ροτόρων εκκινητήρα Replacement for: Delco
I.D.1 [ mm ] : 22.80, O.D.1 [ mm ] : 54.00, H.1 [ mm ] : 3.00
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD40299SRS
Κατηγορία: Ροδέλες ροτόρων εκκινητήρα Replacement for: Delco
I.D.1 [ mm ] : 22.80, O.D.1 [ mm ] : 42.80, H.1 [ mm ] : 4.70
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD50112SRS
Κατηγορία: Ροδέλες ροτόρων εκκινητήρα Replacement for: Opel
I.D.1 [ mm ] : 10.00, O.D.1 [ mm ] : 19.80, H.1 [ mm ] : 0.60
Βρέθηκαν μέσω CARGO 233819
Κατηγορία: Ροδέλες ροτόρων εκκινητήρα Replacement for: Valeo
I.D.1 [ mm ] : 4.00, O.D.1 [ mm ] : 13.70, H.1 [ mm ] : 1.00
Κατηγορία: Ροδέλες ροτόρων εκκινητήρα Replacement for: Valeo
I.D.1 [ mm ] : 4.00, O.D.1 [ mm ] : 10.54, H.1 [ mm ] : 1.00
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD40027SRS
Κατηγορία: Ροδέλες ροτόρων εκκινητήρα Replacement for: Valeo
I.D.1 [ mm ] : 6.10, O.D.1 [ mm ] : 15.40, O.D. 1 [ mm ] : 11.50, H.1 [ mm ] : 2.70
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD40026SRS
Κατηγορία: Ροδέλες ροτόρων εκκινητήρα Replacement for: Valeo
I.D.1 [ mm ] : 6.10, O.D.1 [ mm ] : 12.50, H.1 [ mm ] : 1.00
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD40025SRS
Κατηγορία: Ροδέλες ροτόρων εκκινητήρα Replacement for: Valeo
I.D.1 [ mm ] : 6.10, O.D.1 [ mm ] : 12.50, H.1 [ mm ] : 0.30