2 Ροδέλες ροτόρων εκκινητήρα

Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD40123SRS
Κατηγορία: Ροδέλες ροτόρων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 10.50, O.D.1 [ mm ] : 17.50, H.1 [ mm ] : 1.00
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD40123SRS
Κατηγορία: Ροδέλες ροτόρων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 10.50, O.D.1 [ mm ] : 17.50, H.1 [ mm ] : 1.00
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD40123SRS
Κατηγορία: Ροδέλες ροτόρων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 10.50, O.D.1 [ mm ] : 17.50, H.1 [ mm ] : 1.00
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD40261SRS
Κατηγορία: Ροδέλες ροτόρων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 10.40, O.D.1 [ mm ] : 19.22, H.1 [ mm ] : 0.85
Κατηγορία: Ροδέλες ροτόρων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Κατηγορία: Ροδέλες ροτόρων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 14.50, O.D.1 [ mm ] : 25.00, H.1 [ mm ] : 0.50
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 2000101034
Κατηγορία: Ροδέλες ροτόρων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 14.25, O.D.1 [ mm ] : 39.70, H.1 [ mm ] : 0.50
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 2000101034
Κατηγορία: Ροδέλες ροτόρων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 14.25, O.D.1 [ mm ] : 39.70, H.1 [ mm ] : 0.50
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 2000101034
Κατηγορία: Ροδέλες ροτόρων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 14.25, O.D.1 [ mm ] : 39.70, H.1 [ mm ] : 0.50
Βρέθηκαν μέσω WOODAUTO EC42246
Κατηγορία: Ροδέλες ροτόρων εκκινητήρα Replacement for: Delco
I.D.1 [ mm ] : 14.55, O.D.1 [ mm ] : 30.50, H.1 [ mm ] : 1.50