Ροδέλες ροτόρων εκκινητήρα

Κατηγορία: Ροδέλες ροτόρων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 10.50, O.D.1 [ mm ] : 17.50, H.1 [ mm ] : 1.00
Κατηγορία: Ροδέλες ροτόρων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 10.50, O.D.1 [ mm ] : 17.50, H.1 [ mm ] : 1.00
Κατηγορία: Ροδέλες ροτόρων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 10.50, O.D.1 [ mm ] : 17.50, H.1 [ mm ] : 1.00
Κατηγορία: Ροδέλες ροτόρων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 10.34, O.D.1 [ mm ] : 19.30, H.1 [ mm ] : 1.20
Κατηγορία: Ροδέλες ροτόρων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 10.34, O.D.1 [ mm ] : 17.10, H.1 [ mm ] : 0.80
Κατηγορία: Ροδέλες ροτόρων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 12.80, O.D.1 [ mm ] : 19.36, H.1 [ mm ] : 1.00
Κατηγορία: Ροδέλες ροτόρων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 10.40, O.D.1 [ mm ] : 19.22, H.1 [ mm ] : 0.85
Κατηγορία: Ροδέλες ροτόρων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Κατηγορία: Ροδέλες ροτόρων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Κατηγορία: Ροδέλες ροτόρων εκκινητήρα Replacement for: Bosch