Κατηγορία: Ροδέλες εκκινητήρων Replacement for: Bosch
Κατηγορία: Ροδέλες εκκινητήρων Replacement for: Bosch
Κατηγορία: Ροδέλες εκκινητήρων Replacement for: Bosch
Κατηγορία: Ροδέλες εκκινητήρων Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 20.00, O.D.1 [ mm ] : 24.50, T.1 [ mm ] : 0.50
Κατηγορία: Ροδέλες εκκινητήρων Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 20.00, O.D.1 [ mm ] : 24.50, T.1 [ mm ] : 0.50
Κατηγορία: Ροδέλες εκκινητήρων Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 20.00, O.D.1 [ mm ] : 24.50, T.1 [ mm ] : 0.50
Κατηγορία: Ροδέλες εκκινητήρων Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 12.00, O.D.1 [ mm ] : 16.00, T.1 [ mm ] : 0.70
Κατηγορία: Ροδέλες εκκινητήρων Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 12.00, O.D.1 [ mm ] : 16.00, T.1 [ mm ] : 0.70
Κατηγορία: Ροδέλες εκκινητήρων Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 12.00, O.D.1 [ mm ] : 16.00, T.1 [ mm ] : 0.70
Κατηγορία: Ροδέλες εκκινητήρων Replacement for: Ford
I.D.1 [ mm ] : 22.20, O.D.1 [ mm ] : 42.20, T.1 [ mm ] : 2.30