Ροδέλες εκκινητήρων

Κατηγορία: Ροδέλες εκκινητήρων Replacement for: Bosch
Κατηγορία: Ροδέλες εκκινητήρων Replacement for: Bosch
Κατηγορία: Ροδέλες εκκινητήρων Replacement for: Bosch
Κατηγορία: Ροδέλες εκκινητήρων Replacement for: Bosch
I.D. [ mm ] : 20.00, O.D. [ mm ] : 24.50, T. [ mm ] : 0.50
Κατηγορία: Ροδέλες εκκινητήρων Replacement for: Bosch
I.D. [ mm ] : 20.00, O.D. [ mm ] : 24.50, T. [ mm ] : 0.50
Κατηγορία: Ροδέλες εκκινητήρων Replacement for: Bosch
I.D. [ mm ] : 20.00, O.D. [ mm ] : 24.50, T. [ mm ] : 0.50
Κατηγορία: Ροδέλες εκκινητήρων Replacement for: Bosch
I.D. [ mm ] : 12.00, O.D. [ mm ] : 16.00, T. [ mm ] : 0.70
Κατηγορία: Ροδέλες εκκινητήρων Replacement for: Bosch
I.D. [ mm ] : 12.00, O.D. [ mm ] : 16.00, T. [ mm ] : 0.70
Κατηγορία: Ροδέλες εκκινητήρων Replacement for: Bosch
I.D. [ mm ] : 12.00, O.D. [ mm ] : 16.00, T. [ mm ] : 0.70
Κατηγορία: Ροδέλες εκκινητήρων Replacement for: Ford
I.D. [ mm ] : 22.20, O.D. [ mm ] : 42.20, T. [ mm ] : 2.30