3 Βελόνες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα

Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD41431SP
Κατηγορία: Βελόνες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 52.00, D.1 [ mm ] : 9.40, d.2 [ mm ] : 4.90, k.1 [ mm ] : 4.10
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD43751SP
Κατηγορία: Βελόνες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Iskra / Letrika
L. [ mm ] : 41.70 , Thread. [ mm ] : M5x0.8 , Thread L. [ mm ] : 36.90
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD44342SP
Κατηγορία: Βελόνες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Universal
L.1 [ mm ] : 34.50, d. [ mm ] : M7x1.0, D.1 [ mm ] : 13.80, b.1 [ mm ] : 28.50, k.1 [ mm ] : 6.10, m.1 : S10
Κατηγορία: Βελόνες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for:
Κατηγορία: Βελόνες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for:
L. [ mm ] : 58.70, Thread. [ mm ] : M6x1.0, Thread L. [ mm ] : 23.70, b.2 [ mm ] : 5.80
Κατηγορία: Βελόνες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for:
L. [ mm ] : 35.10, Thread. [ mm ] : M5x0.8, Thread L. [ mm ] : 11.30
Κατηγορία: Βελόνες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for:
L. [ mm ] : 13.70 , Thread. [ mm ] : M5x0.8, Thread L. [ mm ] : 6.80
Κατηγορία: Βελόνες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for:
L. [ mm ] : 11.40, Thread. [ mm ] : M6x1.0 , Thread L. [ mm ] : 7.70
Κατηγορία: Βελόνες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for:
L. [ mm ] : 8.00 , Thread. [ mm ] : M4x0.7 , Thread L. [ mm ] : 6.10
Κατηγορία: Βελόνες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for:
L. [ mm ] : 10.70, Thread. [ mm ] : M4x0.7, Thread L. [ mm ] : 7.80