Κατηγορία: Βελόνες εκκινητήρα Replacement for: Bosch
L. [ mm ] : 52.50, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 9.70, d.2 [ mm ] : 4.90
Κατηγορία: Βελόνες εκκινητήρα Replacement for: Bosch
L. [ mm ] : 52.50, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 9.70, d.2 [ mm ] : 4.90
Κατηγορία: Βελόνες εκκινητήρα Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 52.00, D.1 [ mm ] : 9.40, d.2 [ mm ] : 4.90, k.1 [ mm ] : 4.10
Κατηγορία: Βελόνες εκκινητήρα Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 164.80, d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 11.00, b.1 [ mm ] : 31.00, d.2 [ mm ] : 4.40, k.1 [ mm ] : 5.00, m.1 : S8
Κατηγορία: Βελόνες εκκινητήρα Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 164.80, d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 11.00, b.1 [ mm ] : 31.00, d.2 [ mm ] : 4.40, k.1 [ mm ] : 5.00, m.1 : S8
Κατηγορία: Βελόνες εκκινητήρα Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 164.80, d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 11.00, b.1 [ mm ] : 31.00, d.2 [ mm ] : 4.40, k.1 [ mm ] : 5.00, m.1 : S8
Κατηγορία: Βελόνες εκκινητήρα Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 207.80, d. [ mm ] : M6x1.0, Thread [ mm ] : M6x1.0, D.1 [ mm ] : 6.70, b.1 [ mm ] : 25.70, b.2 [ mm ] : 12.00, d.2 [ mm ] : 5.20
Κατηγορία: Βελόνες εκκινητήρα Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 209.20, d. [ mm ] : M6x1.0, D.1 [ mm ] : 12.00, b.2 [ mm ] : 32.70, d.2 [ mm ] : 5.20, k.1 [ mm ] : 5.10, m.1 : T30
Κατηγορία: Βελόνες εκκινητήρα Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 170.00, d. [ mm ] : M6x1.0, Thread [ mm ] : M6x1.0, D.1 [ mm ] : 10.00, b.1 [ mm ] : 18.50, b.2 [ mm ] : 11.50, d.2 [ mm ] : 5.20, k.1 [ mm ] : 4.10, m.1 : S9
Κατηγορία: Βελόνες εκκινητήρα Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 155.00, d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 10.60, b.1 [ mm ] : 25.70, d.2 [ mm ] : 4.50, k.1 [ mm ] : 5.00, m.1 : S8