Τσιμούχες εκκινητή για επαφές

    Κατηγορία: Τσιμούχες εκκινητή για επαφές Replacement for: Bosch
    Εσ. Διαμ. [ mm ] : 5.25, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 8.60, H.1 [ mm ] : 2.60
    Κατηγορία: Τσιμούχες εκκινητή για επαφές Replacement for: