Κατηγορία: Σφαίρες συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
  Εξ. Διαμ. [ mm ] : 4.00
  Κατηγορία: Σφαίρες συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Valeo
  Εξ. Διαμ. [ mm ] : 7.00
  Κατηγορία: Σφαίρες συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Mitsubishi
  Εξ. Διαμ. [ mm ] : 5.00
  Κατηγορία: Σφαίρες συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Mitsubishi
  Εξ. Διαμ. [ mm ] : 6.40
  Κατηγορία: Σφαίρες συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Denso
  Εξ. Διαμ. [ mm ] : 8.00
  Κατηγορία: Σφαίρες συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Ford
  Εξ. Διαμ. [ mm ] : 6.00
  Κατηγορία: Σφαίρες συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for:
  Εξ. Διαμ. [ mm ] : 8.70
  Κατηγορία: Σφαίρες συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for:
  Κατηγορία: Σφαίρες συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: