9 Ελατήρια κινητών επαφών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα

Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD14295SP
Κατηγορία: Ελατήρια κινητών επαφών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 7.30, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 9.70, L. [ mm ] : 44.50
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD40929SP
Κατηγορία: Ελατήρια κινητών επαφών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Hitachi
H.1 [ mm ] : 26.65, W. [ mm ] : 33.00, L. [ mm ] : 42.50
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD46915SP
Κατηγορία: Ελατήρια κινητών επαφών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for:
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 8.40, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 10.50, L. [ mm ] : 16.50
Κατηγορία: Ελατήρια κινητών επαφών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Mitsubishi
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 21.50, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 24.00, L. [ mm ] : 34.00
Κατηγορία: Ελατήρια κινητών επαφών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Mitsubishi
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 21.50, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 24.00, L. [ mm ] : 34.00
Κατηγορία: Ελατήρια κινητών επαφών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Mitsubishi
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 21.50 , Εξ. Διαμ. [ mm ] : 24.00 , L. [ mm ] : 34.00
Κατηγορία: Ελατήρια κινητών επαφών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Iskra / Letrika
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 5.80, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 8.00, L. [ mm ] : 50.50
Κατηγορία: Ελατήρια κινητών επαφών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Iskra / Letrika
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 5.80, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 8.00, L. [ mm ] : 50.50
Κατηγορία: Ελατήρια κινητών επαφών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Iskra / Letrika
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 5.80 , Εξ. Διαμ. [ mm ] : 8.00 , L. [ mm ] : 50.50
Κατηγορία: Ελατήρια κινητών επαφών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for:
Εξ. Διαμ. [ mm ] : 10.00, H.1 [ mm ] : 32.50