1 Ελατήρια κινητών επαφών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα

Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD14295SP
Κατηγορία: Ελατήρια κινητών επαφών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 7.30, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 9.70, L. [ mm ] : 44.50
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD41435SP
Κατηγορία: Ελατήρια κινητών επαφών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for:
Εξ. Διαμ. [ mm ] : 7.25, L. [ mm ] : 18.00
Κατηγορία: Ελατήρια κινητών επαφών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Hitachi
H.1 [ mm ] : 26.00, W. [ mm ] : 34.00, L. [ mm ] : 39.00
Κατηγορία: Ελατήρια κινητών επαφών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Hitachi
H.1 [ mm ] : 26.00, W. [ mm ] : 34.00, L. [ mm ] : 39.00
Κατηγορία: Ελατήρια κινητών επαφών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Hitachi
H.1 [ mm ] : 26.00, W. [ mm ] : 34.00, L. [ mm ] : 39.00
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD46915SP
Κατηγορία: Ελατήρια κινητών επαφών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for:
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 8.40, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 10.50, L. [ mm ] : 16.50
Κατηγορία: Ελατήρια κινητών επαφών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for:
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 6.20, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 8.00, H.1 [ mm ] : 14.00
Κατηγορία: Ελατήρια κινητών επαφών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for:
Κατηγορία: Ελατήρια κινητών επαφών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for:
Εξ. Διαμ. [ mm ] : 9.70, H.1 [ mm ] : 44.20
Κατηγορία: Ελατήρια κινητών επαφών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for:
Εξ. Διαμ. [ mm ] : 29.00, H.1 [ mm ] : 39.00