Ελατήρια κινητών επαφών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα

Κατηγορία: Ελατήρια κινητών επαφών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 7.30, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 9.70, L. [ mm ] : 44.50
Κατηγορία: Ελατήρια κινητών επαφών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 7.30, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 9.70, L. [ mm ] : 44.50
Κατηγορία: Ελατήρια κινητών επαφών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 7.30, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 9.70, L. [ mm ] : 44.50
Κατηγορία: Ελατήρια κινητών επαφών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for:
Εξ. Διαμ. [ mm ] : 7.25, L. [ mm ] : 18.00
Κατηγορία: Ελατήρια κινητών επαφών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Hitachi
H.1 [ mm ] : 26.00, W. [ mm ] : 34.00, L. [ mm ] : 39.00
Κατηγορία: Ελατήρια κινητών επαφών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Hitachi
H.1 [ mm ] : 26.00, W. [ mm ] : 34.00, L. [ mm ] : 39.00
Κατηγορία: Ελατήρια κινητών επαφών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Hitachi
H.1 [ mm ] : 26.00, W. [ mm ] : 34.00, L. [ mm ] : 39.00
Κατηγορία: Ελατήρια κινητών επαφών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Hitachi
H.1 [ mm ] : 26.65, W. [ mm ] : 33.00, L. [ mm ] : 42.50
Κατηγορία: Ελατήρια κινητών επαφών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Hitachi
H.1 [ mm ] : 26.65, W. [ mm ] : 33.00, L. [ mm ] : 42.50
Κατηγορία: Ελατήρια κινητών επαφών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Hitachi
H.1 [ mm ] : 26.65, W. [ mm ] : 33.00, L. [ mm ] : 42.50