Βρέθηκαν μέσω STEMOT 11-503.08
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 4.00, L.1 [ mm ] : 12.00
Βρέθηκαν μέσω STEMOT 11-503.08
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 3.20, O.D.1 [ mm ] : 4.20, H.1 [ mm ] : 16.50
Βρέθηκαν μέσω STEMOT 11-801.08
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 3.00, O.D.1 [ mm ] : 3.80, H.1 [ mm ] : 11.50
Βρέθηκαν μέσω STEMOT 11-801.08
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 3.00, O.D.1 [ mm ] : 3.80, H.1 [ mm ] : 11.50
Βρέθηκαν μέσω STEMOT 11-801.08
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 3.00, O.D.1 [ mm ] : 3.80, H.1 [ mm ] : 11.50
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 [ mm ] : 4.50, O.D.1 [ mm ] : 6.10, H.1 [ mm ] : 14.50
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 [ mm ] : 4.50, O.D.1 [ mm ] : 6.10, H.1 [ mm ] : 14.50
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 [ mm ] : 4.50, O.D.1 [ mm ] : 6.10, H.1 [ mm ] : 14.50
Βρέθηκαν μέσω POWERMAX 1011326
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Replacement for: Mitsubishi
Αριθμός δοντίων [ qty ] : 9, Αριθμός κόπτων [ qty ] : 20, Άξονας [ mm ] : 13.50, H.1 [ mm ] : 18.10, Διάμετρος οδοντωτού τροχού [ mm ] : 34.70
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD11546SDK
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Replacement for: Mitsubishi
Αριθμός δοντίων [ qty ] : 10, Αριθμός κόπτων [ qty ] : 19, Άξονας [ mm ] : 13.50, Διάμετρος οδοντωτού τροχού [ mm ] : 32.30, H.1 [ mm ] : 20.30