Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Replacement for: Denso
Αριθμός δοντίων [ qty ] : 13, Άξονας [ mm ] : 12.5, O.D. 2 [ mm ] : 40.50, Μήκος [ mm ] : 15.20, Περιστροφή : ACW
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Replacement for: Bosch
O.D. [ mm ] : 4.00, L. [ mm ] : 12.00
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Replacement for: Bosch
H. [ mm ] : 17.00, W. [ mm ] : 5.80, L. [ mm ] : 14.00
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Replacement for: Bosch
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Replacement for: Bosch
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Replacement for: Bosch
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Replacement for: Bosch
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Replacement for: Bosch
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Replacement for: Bosch
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Replacement for: Bosch