Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Replacement for: Denso
Αριθμός δοντίων [ qty ] : 13, Άξονας [ mm ] : 12.5, O.D.2 [ mm ] : 40.50, Μήκος [ mm ] : 15.20, Περιστροφή : ACW
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 4.00, L.1 [ mm ] : 12.00
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Replacement for: Bosch
H.1 [ mm ] : 17.00, W.1 [ mm ] : 5.80, L.1 [ mm ] : 14.00
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Replacement for: Bosch
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Replacement for: Bosch
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 3.80, O.D.1 [ mm ] : 5.10, H.1 [ mm ] : 12.70
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 3.80, O.D.1 [ mm ] : 5.10, H.1 [ mm ] : 12.70
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 3.80, O.D.1 [ mm ] : 5.10, H.1 [ mm ] : 12.70
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 3.20, O.D.1 [ mm ] : 4.20, H.1 [ mm ] : 16.50
Κατηγορία: Ελατήρια των bendix για εκκινητήρες Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 3.20, O.D.1 [ mm ] : 4.20, H.1 [ mm ] : 16.50