Ελατήρια ψήκτρων εκκινητήρα

Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων εκκινητήρα Replacement for: Valeo
H.1 [ mm ] : 24.00, W.1 [ mm ] : 16.00, L.1 [ mm ] : 18.00
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων εκκινητήρα Replacement for: Valeo
H.1 [ mm ] : 24.00, W.1 [ mm ] : 16.00, L.1 [ mm ] : 18.00
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων εκκινητήρα Replacement for: Valeo
H.1 [ mm ] : 24.00, W.1 [ mm ] : 16.00, L.1 [ mm ] : 18.00
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 11.80, H.1 [ mm ] : 34.00
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 11.80, L.1 [ mm ] : 23.00
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 11.80, L.1 [ mm ] : 23.00
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 11.80, L.1 [ mm ] : 23.00
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 12.00, L.1 [ mm ] : 30.00
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 12.00, L.1 [ mm ] : 30.00
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 12.00, L.1 [ mm ] : 30.00