Ελατήρια ψήκτρων εκκινητήρα

Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
O.D. [ mm ] : 11.80, H. [ mm ] : 34.00
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
O.D. [ mm ] : 11.80, L. [ mm ] : 23.00
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
O.D. [ mm ] : 12.00, L. [ mm ] : 30.00
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
O.D. [ mm ] : 12.00, L. [ mm ] : 30.00
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
O.D. [ mm ] : 12.00, L. [ mm ] : 30.00
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων εκκινητήρα Replacement for: Ika
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων εκκινητήρα Replacement for: Valeo
H. [ mm ] : 12.15, L. [ mm ] : 20.40
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων εκκινητήρα Replacement for: Valeo
H. [ mm ] : 12.15, L. [ mm ] : 20.40