Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα

Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
I.D. [ mm ] : 10.00, O.D. [ mm ] : 11.90, H. [ mm ] : 39.50
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
I.D. [ mm ] : 10.00, O.D. [ mm ] : 11.90, H. [ mm ] : 39.50
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
I.D. [ mm ] : 10.00, O.D. [ mm ] : 11.90, H. [ mm ] : 39.50
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
W. [ mm ] : 25.80, L. [ mm ] : 51.80
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
W. [ mm ] : 25.80, L. [ mm ] : 51.80
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
W. [ mm ] : 25.80, L. [ mm ] : 51.80
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Replacement for: Ika
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Replacement for: Valeo
O.D. [ mm ] : 9.00, L. [ mm ] : 26.00
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Replacement for: Valeo
O.D. [ mm ] : 9.00, L. [ mm ] : 26.00
Κατηγορία: Ελατήρια ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Replacement for: Valeo
O.D. [ mm ] : 9.00, L. [ mm ] : 26.00