Αποστασοποιητές αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα

Κατηγορία: Αποστασοποιητές αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 51.00, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 58.90, T.1 [ mm ] : 1.00
Κατηγορία: Αποστασοποιητές αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 51.00, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 58.90, T.1 [ mm ] : 1.00
Κατηγορία: Αποστασοποιητές αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 51.00, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 58.90, T.1 [ mm ] : 1.00
Κατηγορία: Αποστασοποιητές αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 9.40, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 12.70, T.1 [ mm ] : 0.50
Κατηγορία: Αποστασοποιητές αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Εξ. Διαμ. [ mm ] : 12.70, T.1 [ mm ] : 0.50
Κατηγορία: Αποστασοποιητές αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Εξ. Διαμ. [ mm ] : 12.70, T.1 [ mm ] : 0.50
Κατηγορία: Αποστασοποιητές αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 32.80, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 50.00, H.1 [ mm ] : 5.00
Κατηγορία: Αποστασοποιητές αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 32.80, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 50.00, H.1 [ mm ] : 5.00
Κατηγορία: Αποστασοποιητές αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 32.80, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 50.00, H.1 [ mm ] : 5.00
Κατηγορία: Αποστασοποιητές αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for:
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 50.00, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 55.50, H.1 [ mm ] : 0.50, W. [ mm ] : 70.00