3 Αυτόματα συστήματα εκκινητήρα

Βρέθηκαν μέσω BOSCH 0330105001
Κατηγορία: Αυτόματα συστήματα εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Τάση [ V ] : 24, O.D.1 [ mm ] : 94.10, O.D.2 [ mm ] : 70.80, L.1 [ mm ] : 95.70, B+ [ mm ] : Cable
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 0330105001
Κατηγορία: Αυτόματα συστήματα εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Τάση [ V ] : 24, O.D.1 [ mm ] : 93.80, O.D.2 [ mm ] : 74.20, L.1 [ mm ] : 91.60
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 0330105001
Κατηγορία: Αυτόματα συστήματα εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Τάση [ V ] : 24, O.D.1 [ mm ] : 94.40, O.D.2 [ mm ] : 75.50, L.1 [ mm ] : 91.40, B+ [ mm ] : Cable
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 0331100016
Κατηγορία: Αυτόματα συστήματα εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Τάση [ V ] : 24, O.D.1 [ mm ] : 85.90, O.D.2 [ mm ] : 46.20, L.1 [ mm ] : 94.00
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 0331100016
Κατηγορία: Αυτόματα συστήματα εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Τάση [ V ] : 24, O.D.1 [ mm ] : 86.00, O.D.2 [ mm ] : 46.20, L.1 [ mm ] : 94.50
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 0331100016
Κατηγορία: Αυτόματα συστήματα εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Τάση [ V ] : 24, O.D.1 [ mm ] : 86.70, O.D.2 [ mm ] : 46.20, L.1 [ mm ] : 94.00
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 0331401040
Κατηγορία: Αυτόματα συστήματα εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Τάση [ V ] : 12, I.D.1 [ mm ] : 30.10, O.D.1 [ mm ] : 61.30, O.D.2 [ mm ] : 53.20, L.1 [ mm ] : 84.30, B+ [ mm ] : M10x1.5, L.B+ [ mm ] : 25.20, Coil bolt [ mm ] : M10x1.5, L.Coil bolt [ mm ] : 20.70
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 0331401040
Κατηγορία: Αυτόματα συστήματα εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Τάση [ V ] : 12, I.D.1 [ mm ] : 30.00, O.D.1 [ mm ] : 61.50, O.D.2 [ mm ] : 54.00, L.1 [ mm ] : 82.60, B+ [ mm ] : M10x1.5, L.B+ [ mm ] : 19.50, Coil bolt [ mm ] : M10x1.5, L.Coil bolt [ mm ] : 14.00
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD14349SS(ZM)
Κατηγορία: Αυτόματα συστήματα εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Τάση [ V ] : 12, I.D.1 [ mm ] : 30.00, O.D.1 [ mm ] : 61.00, O.D.2 [ mm ] : 53.30, L.1 [ mm ] : 82.50, B+ [ mm ] : M10x1.5, L.B+ [ mm ] : 23.80, Coil bolt [ mm ] : M10x1.5, L.Coil bolt [ mm ] : 16.50
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 0331402010
Κατηγορία: Αυτόματα συστήματα εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Τάση [ V ] : 24, I.D.1 [ mm ] : 30.00, O.D.1 [ mm ] : 61.60, O.D.2 [ mm ] : 53.70, L.1 [ mm ] : 82.80, B+ [ mm ] : M10x1.5, L.B+ [ mm ] : 24.00, Coil bolt [ mm ] : M10x1.5, L.Coil bolt [ mm ] : 20.40