1 Αυτόματα συστήματα εκκινητήρα

Βρέθηκαν μέσω POWERMAX 1014788
Κατηγορία: Καπάκια αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Εξ. Διαμ. [ mm ] : 54.60, Terminals. [ qty ] : 3
Βρέθηκαν μέσω POWERMAX 1016198
Κατηγορία: Καπάκια αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Εξ. Διαμ. [ mm ] : 54.15, Terminals. [ qty ] : 4
Βρέθηκαν μέσω POWERMAX 1010489
Κατηγορία: Καπάκια αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Εξ. Διαμ. [ mm ] : 59.00, Terminals. [ qty ] : 3
Βρέθηκαν μέσω CARGO 132275
Κατηγορία: Κινητές επαφές αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1003421008
Κατηγορία: Βίδες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 30.00, d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 8.80, b.1 [ mm ] : 14.20, d.2 [ mm ] : 4.40, k.1 [ mm ] : 3.20, m.1 : T25
Βρέθηκαν μέσω CARGO 135195
Κατηγορία: Αποστασοποιητές αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 8.00, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 13.50, T.1 [ mm ] : 3.90
Βρέθηκαν μέσω CARGO 135195
Κατηγορία: Αποστασοποιητές αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 8.00, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 13.50, T.1 [ mm ] : 3.90
Βρέθηκαν μέσω CARGO 135195
Κατηγορία: Αποστασοποιητές αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 8.00, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 13.50, T.1 [ mm ] : 3.90
Βρέθηκαν μέσω POWERMAX 1016029
Κατηγορία: Καπάκια αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Εξ. Διαμ. [ mm ] : 59.00, Terminals. [ qty ] : 3
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 6033AC5015
Κατηγορία: Προστατευτικά αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
H.1 [ mm ] : 77.00, W. [ mm ] : 110.50, L. [ mm ] : 150.00