Αυτόματα συστήματα εκκινητήρα

Κατηγορία: Καπάκια αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Εξ. Διαμ. [ mm ] : 54.60, Terminals. [ qty ] : 3
Κατηγορία: Καπάκια αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Εξ. Διαμ. [ mm ] : 54.15, Terminals. [ qty ] : 4
Κατηγορία: Καπάκια αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Εξ. Διαμ. [ mm ] : 59.00, Terminals. [ qty ] : 3
Κατηγορία: Κινητές επαφές αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Κατηγορία: Βίδες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
L. [ mm ] : 25.95, Thread. [ mm ] : M8x1.25, Thread L. [ mm ] : 20.45
Κατηγορία: Καπάκια αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Εξ. Διαμ. [ mm ] : 54.35, Terminals. [ qty ] : 3
Κατηγορία: Βίδες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
L. [ mm ] : 30.00, d. [ mm ] : M5x0.8, O.D. [ mm ] : 8.80, Thread L. [ mm ] : 14.20, d.2 [ mm ] : 4.40, k.1 [ mm ] : 3.20, m.1 : T25
Κατηγορία: Αποστασοποιητές αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 8.00, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 13.50, T. [ mm ] : 3.90
Κατηγορία: Αποστασοποιητές αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 8.00, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 13.50, T. [ mm ] : 3.90
Κατηγορία: Αποστασοποιητές αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 8.00, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 13.50, T. [ mm ] : 3.90