Κατηγορία: Καπάκια αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Εξ. Διαμ. [ mm ] : 54.60, Terminals. [ qty ] : 3
Κατηγορία: Καπάκια αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Εξ. Διαμ. [ mm ] : 54.15, Terminals. [ qty ] : 4
Κατηγορία: Καπάκια αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Εξ. Διαμ. [ mm ] : 59.00, Terminals. [ qty ] : 3
Κατηγορία: Κινητές επαφές αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Κατηγορία: Βίδες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 30.00, d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 8.80, b.1 [ mm ] : 14.20, d.2 [ mm ] : 4.40, k.1 [ mm ] : 3.20, m.1 : T25
Κατηγορία: Καπάκια αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Εξ. Διαμ. [ mm ] : 59.00, Terminals. [ qty ] : 3
Κατηγορία: Προστατευτικά αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
H.1 [ mm ] : 77.00, W. [ mm ] : 110.50, L. [ mm ] : 150.00
Κατηγορία: Πηνία αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 27.00, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 50.00, O.D.2 [ mm ] : 27.80, L. [ mm ] : 45.50
Κατηγορία: Περιβλήματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 55.00, I.D.2 [ mm ] : 28.00, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 56.80, O.D.2 [ mm ] : 33.00, L. [ mm ] : 61.30, L.2 [ mm ] : 53.00
Κατηγορία: Κινητές επαφές αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch