Κατηγορία: Βίδες στατόρων εκκινητήρα Replacement for: Delco
  m. : S11, O.D. [ mm ] : 12.10, k. [ mm ] : 4.75, d. : UNF1/4 28G, Thread L. [ mm ] : 23.00, L. [ mm ] : 30.10
  Κατηγορία: Βίδες στατόρων εκκινητήρα Replacement for:
  Thread [ mm ] : M4x0.7, Thread L. [ mm ] : 5.50, L. [ mm ] : 10.40
  Κατηγορία: Βίδες στατόρων εκκινητήρα Replacement for:
  Thread [ mm ] : UNF 3/8 - 24 , Thread L. [ mm ] : 9.70, L. [ mm ] : 15.00
  Κατηγορία: Βίδες στατόρων εκκινητήρα Replacement for:
  Thread [ mm ] : M-M6 , Thread L. [ mm ] : 21.80 , L. [ mm ] : 31.70
  Κατηγορία: Βίδες στατόρων εκκινητήρα Replacement for:
  Thread [ mm ] : M6x1.0 , Thread L. [ mm ] : 7.40 , L. [ mm ] : 11.90
  Κατηγορία: Βίδες στατόρων εκκινητήρα Replacement for:
  Thread [ mm ] : M8x1.25, Thread L. [ mm ] : 7.00, L. [ mm ] : 10.30
  Κατηγορία: Βίδες στατόρων εκκινητήρα Replacement for:
  Thread [ mm ] : M5x0.8 , Thread L. [ mm ] : 8.50 , L. [ mm ] : 13.30
  Κατηγορία: Βίδες στατόρων εκκινητήρα Replacement for:
  Thread [ mm ] : M8x1.25 , Thread L. [ mm ] : 26.30 , L. [ mm ] : 44.00