1 Βίδες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα

Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1003421008
Κατηγορία: Βίδες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 30.00, d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 8.80, b.1 [ mm ] : 14.20, d.2 [ mm ] : 4.40, k.1 [ mm ] : 3.20, m.1 : T25
Βρέθηκαν μέσω POWERMAX 1017344
Κατηγορία: Βίδες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 15.50, d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 9.00, b.1 [ mm ] : 12.00, k.1 [ mm ] : 3.40, m.1 : S8
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1003421008
Κατηγορία: Βίδες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
L. [ mm ] : 33.00, Thread. [ mm ] : M5x0.8, Thread L. [ mm ] : 11.00
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1003421008
Κατηγορία: Βίδες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
L. [ mm ] : 33.00, Thread. [ mm ] : M5x0.8, Thread L. [ mm ] : 11.00
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1003421010
Κατηγορία: Βίδες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 33.00, d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 8.50, b.1 [ mm ] : 11.40, d.2 [ mm ] : 4.40, k.1 [ mm ] : 3.45, m.1 : T25
Βρέθηκαν μέσω VW 062911094A
Κατηγορία: Βίδες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 40.00, d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 8.60, b.1 [ mm ] : 13.40, d.2 [ mm ] : 4.40, k.1 [ mm ] : 3.20, m.1 : T25
Βρέθηκαν μέσω FORD BF6T11091A
Κατηγορία: Βίδες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
L. [ mm ] : 40.00, Thread. [ mm ] : M5x0.8, Thread L. [ mm ] : 10
Βρέθηκαν μέσω VW 062911094A
Κατηγορία: Βίδες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
L. [ mm ] : 40.00, Thread. [ mm ] : M5x0.8, Thread L. [ mm ] : 10.00
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD41329SP
Κατηγορία: Βίδες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 20.35, d. [ mm ] : M5x0.8, b.1 [ mm ] : 6.00
Βρέθηκαν μέσω KHD 01309069
Κατηγορία: Βίδες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 21.10, d. [ mm ] : M8x1.25, D.1 [ mm ] : 13.20, b.1 [ mm ] : 14.00, k.1 [ mm ] : 5.30, m.1 : S12