Κατηγορία: Βίδες στερεώσεων περιελίξεων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 13.00, d. [ mm ] : M10x1.5, D.1 [ mm ] : 17.20, b.1 [ mm ] : 7.60, k.1 [ mm ] : 6.30, m.1 : PH3
Κατηγορία: Βίδες στερεώσεων περιελίξεων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 15.75, d. [ mm ] : M10x1.5, D.1 [ mm ] : 16.00, b.1 [ mm ] : 9.00, k.1 [ mm ] : 4.30, m.1 : T50
Κατηγορία: Βίδες στερεώσεων περιελίξεων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 16.30, d. [ mm ] : M10x1.5, b.1 [ mm ] : 9.00
Κατηγορία: Βίδες στερεώσεων περιελίξεων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 16.30, d. [ mm ] : M10x1.5, b.1 [ mm ] : 9.00
Κατηγορία: Βίδες στερεώσεων περιελίξεων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 18.00, d. [ mm ] : M10x1.5, D.1 [ mm ] : 15.70, b.1 [ mm ] : 11.70, k.1 [ mm ] : 5.40, m.1 : T50
Κατηγορία: Βίδες στερεώσεων περιελίξεων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 18.00, d. [ mm ] : M10x1.5, b.1 [ mm ] : 11.70
Κατηγορία: Βίδες στερεώσεων περιελίξεων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 18.00, d. [ mm ] : M10x1.5, b.1 [ mm ] : 11.70
Κατηγορία: Βίδες στερεώσεων περιελίξεων εκκινητήρα Replacement for:
L.1 [ mm ] : 16.00, d. [ mm ] : M10x1.5 , D.1 [ mm ] : 17.90, b.1 [ mm ] : 9.80, k.1 [ mm ] : 5.40, m.1 : PH3
Κατηγορία: Βίδες στερεώσεων περιελίξεων εκκινητήρα Replacement for: Delco
L.1 [ mm ] : 18.70, d. [ mm ] : UNF 3/8 -24, D.1 [ mm ] : 17.50, b.1 [ mm ] : 11.80, k.1 [ mm ] : 6.40, m.1 : PH3
Κατηγορία: Βίδες στερεώσεων περιελίξεων εκκινητήρα Replacement for: Valeo
L.1 [ mm ] : 11.50, d. [ mm ] : M8x1.25, D.1 [ mm ] : 12.50, b.1 [ mm ] : 6.00, k.1 [ mm ] : 4.00, m.1 : T40