Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD40310SRS
Κατηγορία: Βίδες κεφαλών εκκινητήρα Replacement for: Delco
L.1 [ mm ] : 63.60, d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 10.70, b.1 [ mm ] : 25.00, d.2 [ mm ] : 4.15, k.1 [ mm ] : 3.90, m.1 : S8
Βρέθηκαν μέσω DELCO 1948537
Κατηγορία: Βίδες κεφαλών εκκινητήρα Replacement for: Delco
L.1 [ mm ] : 30.00, d. [ mm ] : UNF 5/16-18G, D.1 [ mm ] : 11.80, b.1 [ mm ] : 19.00, d.2 [ mm ] : 7.00, k.1 [ mm ] : 7.80, m.1 : H6
Κατηγορία: Βίδες κεφαλών εκκινητήρα Replacement for: Hitachi
L.1 [ mm ] : 24.70, d. [ mm ] : M5x0.8, d.1 [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 10.40, b.1 [ mm ] : 19.00, k.1 [ mm ] : 4.70, m.1 : s7
Κατηγορία: Βίδες κεφαλών εκκινητήρα Replacement for: Hitachi
L.1 [ mm ] : 24.70, d.1 [ mm ] : M5x0.8, b.1 [ mm ] : 19.00
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD41409SRS
Κατηγορία: Βίδες κεφαλών εκκινητήρα Replacement for: Hitachi
L.1 [ mm ] : 24.70, d.1 [ mm ] : M5x0.8, b.1 [ mm ] : 19.00
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD41350SRS
Κατηγορία: Βίδες κεφαλών εκκινητήρα Replacement for: Mitsubishi
L.1 [ mm ] : 35.20, d.1 [ mm ] : M6x1.00, b.1 [ mm ] : 28.80
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD41350SRS
Κατηγορία: Βίδες κεφαλών εκκινητήρα Replacement for: Mitsubishi
L.1 [ mm ] : 35.20, d.1 [ mm ] : M6x1.00, b.1 [ mm ] : 28.80
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD41350SRS
Κατηγορία: Βίδες κεφαλών εκκινητήρα Replacement for: Mitsubishi
L.1 [ mm ] : 35.20, d. [ mm ] : M6x1.0, D.1 [ mm ] : 10.80, b.1 [ mm ] : 30.45, k.1 [ mm ] : 5.50, m.1 : S8
Κατηγορία: Βίδες κεφαλών εκκινητήρα Replacement for: Denso
L.1 [ mm ] : 54.50, d. [ mm ] : M6x1.0, d.1 [ mm ] : M6x1.0, D.1 [ mm ] : 12.00, b.1 [ mm ] : 23.90, d.2 [ mm ] : 5.20, k.1 [ mm ] : 5.00, m.1 : PH2
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD41420SRS
Κατηγορία: Βίδες κεφαλών εκκινητήρα Replacement for: Denso
L.1 [ mm ] : 75.00, d.1 [ mm ] : M6x1.0, b.1 [ mm ] : 31.19