Κατηγορία: Βίδες οπίσθιων καλυμμάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Thread L. [ mm ] : 16.80, L. [ mm ] : 38.00, d.1. [ mm ] : M10x1.5, Thread L.1 [ mm ] : 9.70, O.D. [ mm ] : 17.90, k. [ mm ] : 7.10, m. : S16, d. [ mm ] : M10x1.5
Κατηγορία: Βίδες οπίσθιων καλυμμάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Thread L. [ mm ] : 12.40, L. [ mm ] : 18.30, O.D. [ mm ] : 18.20, k. [ mm ] : 6.40, m. : S16, d. [ mm ] : M10x1.5
Κατηγορία: Βίδες οπίσθιων καλυμμάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
k. [ mm ] : 3.25, O.D. [ mm ] : 9.15, m. : FD5.5, d. [ mm ] : M6x1.0, Thread L. [ mm ] : 15.00, L. [ mm ] : 19.00
Κατηγορία: Βίδες οπίσθιων καλυμμάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Thread [ mm ] : M6x1.00, Thread L. [ mm ] : 15.00, L. [ mm ] : 19.00
Κατηγορία: Βίδες οπίσθιων καλυμμάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Thread [ mm ] : M6x1.00, Thread L. [ mm ] : 15.00, L. [ mm ] : 19.00
Κατηγορία: Βίδες οπίσθιων καλυμμάτων εκκινητήρα Replacement for: Denso
k. [ mm ] : 2.40, O.D. [ mm ] : 6.90, d. [ mm ] : M4x0.7, Thread L. [ mm ] : 11.70, L. [ mm ] : 14.40
Κατηγορία: Βίδες οπίσθιων καλυμμάτων εκκινητήρα Replacement for: Denso
Thread [ mm ] : M4x0.7, Thread L. [ mm ] : 10.60, L. [ mm ] : 14.40
Κατηγορία: Βίδες οπίσθιων καλυμμάτων εκκινητήρα Replacement for: Denso
Thread [ mm ] : M4x0.7, Thread L. [ mm ] : 10.60, L. [ mm ] : 14.40
Κατηγορία: Βίδες οπίσθιων καλυμμάτων εκκινητήρα Replacement for: Denso
k. [ mm ] : 2.00, O.D. [ mm ] : 7.60, m. : PH2, d. [ mm ] : M4x0.7, Thread L. [ mm ] : 10.00, L. [ mm ] : 12.00
Κατηγορία: Βίδες οπίσθιων καλυμμάτων εκκινητήρα Replacement for: Ford
Thread L. [ mm ] : 15.40, L. [ mm ] : 20.70, O.D. [ mm ] : 10.70, k. [ mm ] : 4.90, m. : S8, d. [ mm ] : M5x0.8