5 Βίδες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα

Κατηγορία: Βίδες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 14.65, d. [ mm ] : M4x0.7, b.1 [ mm ] : 11.00
Κατηγορία: Βίδες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 14.65 , d. [ mm ] : M4x0.7, b.1 [ mm ] : 11.00
Κατηγορία: Βίδες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 14.65, d. [ mm ] : M4x0.7, b.1 [ mm ] : 11.00
Κατηγορία: Βίδες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 15.60, L.1 [ mm ] : 14.90, d.1 [ mm ] : M5x0.8, d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 7.60, D.1 [ mm ] : 8.50, b.1 [ mm ] : 7.50, b.1 [ mm ] : 8.00, d.2 [ mm ] : 4.30, k.1 [ mm ] : 2.95, k.1 [ mm ] : 3.50, m.1 : S8, m.1 : PH2
Κατηγορία: Βίδες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 15.60, d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 7.60, b.1 [ mm ] : 8.00, d.2 [ mm ] : 4.30, k.1 [ mm ] : 3.50, m.1 : PH2
Κατηγορία: Βίδες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 15.60, d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 7.60, b.1 [ mm ] : 8.00, d.2 [ mm ] : 4.30, k.1 [ mm ] : 3.50, m.1 : PH2
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD50101SRS
Κατηγορία: Βίδες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Replacement for: Delco
L.1 [ mm ] : 11.50, d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 9.30, b.1 [ mm ] : 8.35, k.1 [ mm ] : 3.20, m.1 : PH2
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD40550SRS
Κατηγορία: Βίδες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Replacement for: Hitachi
L.1 [ mm ] : 15.10, d.1 [ mm ] : M4x0.7, D.1 [ mm ] : 8.50, b.1 [ mm ] : 12.30, d.2 [ mm ] : 2.80, k.1 [ mm ] : 3.10, m.1 : PH2
Βρέθηκαν μέσω CARGO 190544
Κατηγορία: Βίδες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Replacement for: Mitsubishi
L.1 [ mm ] : 15.10 , d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 11.75, b.1 [ mm ] : 11.30, k.1 [ mm ] : 3.40, m.1 : PH2
Βρέθηκαν μέσω CARGO 190544
Κατηγορία: Βίδες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Replacement for: Mitsubishi
L.1 [ mm ] : 15.10 , d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 11.75, b.1 [ mm ] : 11.30, k.1 [ mm ] : 3.40, m.1 : PH2