3 Βίδες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα

Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD40131SRS
Κατηγορία: Βίδες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 14.65, d. [ mm ] : M4x0.7, b.1 [ mm ] : 11.00
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD03042SRS
Κατηγορία: Βίδες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 44.90, d. [ mm ] : M10x1.5, b.1 [ mm ] : 29.50
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD40360SRS
Κατηγορία: Βίδες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 14.80, d. [ mm ] : M4x0.7, b.1 [ mm ] : 11.00
Κατηγορία: Βίδες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Replacement for: Delco
L.1 [ mm ] : 14.40, d. [ mm ] : M5x0.8, b.1 [ mm ] : 8.60
Κατηγορία: Βίδες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Replacement for: Delco
L.1 [ mm ] : 14.40, d. [ mm ] : M5x0.8, b.1 [ mm ] : 8.60
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD43798SRS
Κατηγορία: Βίδες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Replacement for: Hitachi
L.1 [ mm ] : 13.30 , d. [ mm ] : M4x0.7 , b.1 [ mm ] : 9.80
Κατηγορία: Βίδες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Replacement for: Mitsubishi
L.1 [ mm ] : 15.10 , d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 11.75, b.1 [ mm ] : 11.30, k.1 [ mm ] : 3.40, m.1 : PH2
Κατηγορία: Βίδες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Replacement for: Mitsubishi
L.1 [ mm ] : 15.10 , d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 11.75, b.1 [ mm ] : 11.30, k.1 [ mm ] : 3.40, m.1 : PH2
Κατηγορία: Βίδες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Replacement for: Mitsubishi
L.1 [ mm ] : 15.10, d.1 [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 11.75, b.1 [ mm ] : 11.30, k.1 [ mm ] : 3.40, m.1 : PH2
Βρέθηκαν μέσω DELCO 1989233
Κατηγορία: Βίδες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Replacement for: Denso
L.1 [ mm ] : 10.75, d.1 [ mm ] : M5x0.8, d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 8.50, b.1 [ mm ] : 6.20, k.1 [ mm ] : 2.70, m.1 : PH2