Βίδες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα

Κατηγορία: Βίδες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 14.65, d. [ mm ] : M4x0.7, b.1 [ mm ] : 11.00
Κατηγορία: Βίδες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Κατηγορία: Βίδες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Κατηγορία: Βίδες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 44.90, d. [ mm ] : M10x1.5, b.1 [ mm ] : 29.50
Κατηγορία: Βίδες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
L. [ mm ] : 14.50, d. [ mm ] : M4x0.7, O.D. [ mm ] : 7.00, Thread L. [ mm ] : 11.70, k.1 [ mm ] : 2.70, m.1 : PH1
Κατηγορία: Βίδες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 14.80, d. [ mm ] : M4x0.7, b.1 [ mm ] : 11.00
Κατηγορία: Βίδες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 14.80, d. [ mm ] : M4x0.7, b.1 [ mm ] : 11.00
Κατηγορία: Βίδες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
L. [ mm ] : 14.90, Thread [ mm ] : M5x0.8, O.D. [ mm ] : 8.50, b.1 [ mm ] : 7.50, k.1 [ mm ] : 2.95, m.1 : S8
Κατηγορία: Βίδες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 15.30, d. [ mm ] : M5x0.8, b.1 [ mm ] : 7.50
Κατηγορία: Βίδες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 15.30, d. [ mm ] : M5x0.8, b.1 [ mm ] : 7.50