75 Βίδες εκκινητή/ μπουλόνια

Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD40475SP
Κατηγορία: Βίδες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 40.00, d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 8.60, b.1 [ mm ] : 13.40, d.2 [ mm ] : 4.40, k.1 [ mm ] : 3.20, m.1 : T25
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD40475SP
Κατηγορία: Βίδες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
L. [ mm ] : 40.00, Thread. [ mm ] : M5x0.8, Thread L. [ mm ] : 10
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD40475SP
Κατηγορία: Βίδες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
L. [ mm ] : 40.00, Thread. [ mm ] : M5x0.8, Thread L. [ mm ] : 10.00
Βρέθηκαν μέσω DELCO 10475636
Κατηγορία: Βίδες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Delco
L.1 [ mm ] : 26.70, d. [ mm ] : M4x0.7, D.1 [ mm ] : 6.90, b.1 [ mm ] : 11.00, d.2 [ mm ] : 3.80, k.1 [ mm ] : 4.70, m.1 : S4
Βρέθηκαν μέσω CARGO 133575
Κατηγορία: Βίδες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
L. [ mm ] : 34.80, Thread. [ mm ] : M8x1.25, Thread L. [ mm ] : 29.20
Βρέθηκαν μέσω MAGNETO M 133575D
Κατηγορία: Βίδες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
L. [ mm ] : 40.00, Thread. [ mm ] : M8x1.25, Thread L. [ mm ] : 34.50
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD43751SP
Κατηγορία: Βίδες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Iskra / Letrika
L. [ mm ] : 41.70 , Thread. [ mm ] : M5x0.8 , Thread L. [ mm ] : 36.90
Βρέθηκαν μέσω WOODAUTO EC47175
Κατηγορία: Βίδες εκκινητή Replacement for: Bosch
Terminal 30. : M10, Terminal 31. : M10
Βρέθηκαν μέσω WOODAUTO EC47175
Κατηγορία: Βίδες εκκινητή Replacement for: Bosch
Terminal 30. : M12, Terminal 31. : M10 grounded
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD40755SRS
Κατηγορία: Βίδες εκκινητή Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 18.90, d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 7.60, b.1 [ mm ] : 15.60, k.1 [ mm ] : 3.00, m.1 : FD5.5