20 Διακόπτες ασφάλειας εκκινητήρα

Βρέθηκαν μέσω CQ CQ2030755
Κατηγορία: Διακόπτες ασφάλειας εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Τάση [ V ] : 24, O.D.1 [ mm ] : 47.80, O.D.2 [ mm ] : 33.70, L.1 [ mm ] : 40.50, B+ [ mm ] : M6x1.0 - 11.00, Coil bolt [ mm ] : M6x1.0 - 11.00
Βρέθηκαν μέσω CQ CQ2030755
Κατηγορία: Διακόπτες ασφάλειας εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Τάση [ V ] : 24, Τάση [ V ] : 24, O.D.1 [ mm ] : 47.80, O.D.2 [ mm ] : 33.90, L.1 [ mm ] : 41.00, B+ [ mm ] : M6x1.0 - 9.80, Coil bolt [ mm ] : M6x1.0 - 9.80
Βρέθηκαν μέσω CQ CQ2030756
Κατηγορία: Διακόπτες ασφάλειας εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Τάση [ V ] : 24, O.D.1 [ mm ] : 47.80, O.D.2 [ mm ] : 33.30, L.1 [ mm ] : 41.80, B+ [ mm ] : M6x1.0 - 15.00, Coil bolt [ mm ] : M6x1.0 - 15.00
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 6033AD5206
Κατηγορία: Διακόπτες ασφάλειας εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Τάση [ V ] : 24, O.D.1 [ mm ] : 50.00, O.D.2 [ mm ] : 33.00, L.1 [ mm ] : 57.20, B+ [ mm ] : M5x0.8, Coil bolt [ mm ] : M5x0.8
Βρέθηκαν μέσω CQ CQ2031410
Κατηγορία: Διακόπτες ασφάλειας εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Τάση [ V ] : 24, O.D.1 [ mm ] : 49.90, O.D.2 [ mm ] : 33.10, L.1 [ mm ] : 57.30, B+ [ mm ] : M5x0.8, Coil bolt [ mm ] : M5x0.8
Βρέθηκαν μέσω CQ CQ2031423
Κατηγορία: Διακόπτες ασφάλειας εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Τάση [ V ] : 24, O.D.1 [ mm ] : 49.70, O.D.2 [ mm ] : 32.80, L.1 [ mm ] : 53.70, B+ [ mm ] : M6x1.0 - 10.00, Coil bolt [ mm ] : M6x1.0 - 10.00
Βρέθηκαν μέσω CQ CQ2031423
Κατηγορία: Διακόπτες ασφάλειας εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Τάση [ V ] : 24, O.D.1 [ mm ] : 49.70, O.D.2 [ mm ] : 33.20, L.1 [ mm ] : 56.60, B+ [ mm ] : M6x1.0, Coil bolt [ mm ] : M6x1.0
Βρέθηκαν μέσω MAN 36259020017
Κατηγορία: Διακόπτες ασφάλειας εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Τάση [ V ] : 24, Τάση [ V ] : 24, O.D.1 [ mm ] : 47.90, O.D.2 [ mm ] : 33.90, L.1 [ mm ] : 41.00, B+ [ mm ] : M6 x 1.00 - 10.00, B+ [ mm ] : M6 x 1.00, Coil bolt [ mm ] : M6 x 1.00 - 10.00, Coil bolt [ mm ] : M6 x 1.00
Κατηγορία: Διακόπτες ασφάλειας εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Τάση [ V ] : 24, O.D.1 [ mm ] : 47.80, O.D.2 [ mm ] : 33.30, L.1 [ mm ] : 41.70, B+ [ mm ] : M6x1.0 - 13.70, Coil bolt [ mm ] : M6x1.0 - 13.70
Βρέθηκαν μέσω CQ CQ2031423
Κατηγορία: Διακόπτες ασφάλειας εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Τάση [ V ] : 24, Τάση [ V ] : 24, O.D.1 [ mm ] : 49.80, O.D.2 [ mm ] : 32.80, L.1 [ mm ] : 53.70, B+ [ mm ] : M6x1.0 - 9.70, B+ [ mm ] : M6x1.0, Coil bolt [ mm ] : M6x1.0 - 9.70, Coil bolt [ mm ] : M6x1.0