Κατηγορία: Λάστιχα συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Denso
I.D.2 [ mm ] : 39.40, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 52.80, H. [ mm ] : 9.00
Κατηγορία: Λάστιχα συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
H. [ mm ] : 19.10, W.1 [ mm ] : 7.80, L. [ mm ] : 30.20
Κατηγορία: Λάστιχα συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
H. [ mm ] : 5.40, W.1 [ mm ] : 20.00, L. [ mm ] : 11.70
Κατηγορία: Λάστιχα συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
H. [ mm ] : 15.00, W.1 [ mm ] : 20.00, L. [ mm ] : 5.00
Κατηγορία: Λάστιχα συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
H. [ mm ] : 15.00, W.1 [ mm ] : 20.00, L. [ mm ] : 5.00
Κατηγορία: Λάστιχα συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
H. [ mm ] : 15.00, W.1 [ mm ] : 20.00, L. [ mm ] : 5.00
Κατηγορία: Λάστιχα συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
H. [ mm ] : 8.40, W.1 [ mm ] : 15.00, L. [ mm ] : 25.60
Κατηγορία: Λάστιχα συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
H. [ mm ] : 8.40, W.1 [ mm ] : 15.00, L. [ mm ] : 25.60
Κατηγορία: Λάστιχα συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
H. [ mm ] : 8.40, W.1 [ mm ] : 15.00, L. [ mm ] : 25.60
Κατηγορία: Λάστιχα συστήματος τροχών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
H. [ mm ] : 14.00, W.1 [ mm ] : 10.20, L. [ mm ] : 25.00